Om

Konst sedan 1980

Ända sedan 1980 har Kristianstads kommun haft en egen konstförening. Vi är för närvarande cirka 600 medlemmar vilket gör oss till en av de större i landet. Det gör också att vi kan köpa in ganska mycket konst varje år.

Styrelsen under 2020 består av

  • Michael Dahlman, pensionär, f d tekniska förvaltningen, ordförande, hemsida och Facebook 0762-75 86 91
  • Lena Rooth-Norén, BUF, vice ordförande 0733-13 54 24
  • Jan Erik Holst, omsorgsförvaltningen, sekreterare 0708-27 26 82
  • Gerd Aldén, C4-gymnasiet, kassör 0703-54 21 91
  • Katarina Olsson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, medlemsregistret 044-13 59 79
  • Josefin Wojahn, omsorgsförvaltningen, inköpsregistret 0768-90 28 46
  • Malin Heikenberg, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, inköpsregistret, 044-13 24 66
  • Jennie Salmén, arbete- och välfärdsförvaltningen, 0738-53 21 58
  • Michael Ottow, arbete- och välfärdsförvaltningen, 0733-13 61 99
  • Carina Persson