Om

Konst sedan 1980

Ända sedan 1980 har Kristianstads kommun haft en egen konstförening. Vi är för närvarande cirka 670 medlemmar vilket gör oss till en av de största i landet. Det gör också att vi kan köpa in ganska mycket konst varje år.

Styrelsen under 2019 består av

  • Åsa Lundberg, pensionär, f d C4-gymnasiet, ordförande 0733-64 27 49
  • Michael Dahlman, pensionär, f d C4 Teknik, vice ordförande, hemsida och Facebook 0762-75 86 91
  • Lena Rooth-Norén, BUF, sekreterare 0733-13 54 24
  • Gerd Aldén, C4-gymnasiet, kassör 044-13 66 29
  • Katarina Olsson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, medlemsregistret 044-13 59 79
  • Marco Wojahn, C4 Teknik, inköpsregistret 0733-13 51 33
  • Josefin Wojahn, omsorgsförvaltningen 0768-90 28 46
  • Marita Johansson, stadsbiblioteket 044-13 67 68
  • Camilla Forsman, arbetsmiljöenheten 044-13 58 09
  • Jan Erik Holst, omsorgsförvaltningen 0708-27 26 82