Medlem
Stephen Lawlor: Trä

Ny medlem? Ändrade uppgifter? Avsluta medlemskapet?


Om du vill ändra dina uppgifter, fyll i det som är ändrat och under "Meddelande" dina gamla uppgifter.

 
 
 
 
 
 
 

För ny medlem

Genom att klicka på "Skicka" ovan medger jag att avgiften på 360 kronor dras i mars månad på min lön, och vid ansökan senare på året när anmälan görs. Om jag slutar vid kommunen eller byter adress meddelar jag detta till KKKonst.


För pensionär eller ledig från jobbet

Om du är tillfälligt ledig eller slutar din anställning eller ditt uppdrag med pension får du väldigt gärna stanna kvar som medlem. (Om du däremot byter till ett jobb utanför kommunen får du bara vara med kalenderåret ut.)

Du måste som ledig eller pensionär själv betala in årsavgiften på 360 kronor till vårt föreningskonto på Sparbanken Skåne, clearingnummer 8313-9 kontonummer 3 435 967-9 eller till vårt bankgiro 5042-7558. Vi är tacksamma om du betalar senast den 1 april så att vi kan planera vår budget. Ett annat alternativ är att du lägger in en stående överföring på 30 kronor/månad till föreningens konto. Glöm inte att ange ditt namn och helst också medlemsnummer (om du inte har ett ovanligt namn). Kontakta Katarina Olsson om du inte känner till ditt medlemsnummer.


Ändrade uppgifter

KKKonst får inte meddelande om adressändring från kommunen. Vi behöver din aktuella adress för att kunna skicka den skriftliga kallelsen inför årsmötet. Det kan du göra via formuläret ovan eller genom att skicka e-post till Katarina.


Dina rättigheter enligt GDPR

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är med i konstföreningen och tills vi fått information om att du inte längre är med i föreningen. Vi använder uppgifterna för att kontakta dig inför årsmötet, i samband med utlottning av vinster, för att beställa avdrag på din lön eller för påminnelse om egen inbetalning. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part i övrigt. Du har rätt att få ett utdrag ur vårt register med de uppgifter vi har lagrat om dig. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade.