Garantivinster
Jan Åkesson

Jan Åkesson

Foto 30 x 42 cm

Läs mer

Efternamn A-F

Josefin Wedel

Josefin Wedel

Gicléetryck 30x21 cm

Efternamn G-K

Teresa Rooth
Edvard Koinberg

Teresa Rooth

Gicléetryck 30x21 cm

Efternamn L-O

Edvard Koinberg

Till vila - pion i rosa

Foto 30x41 cm

Efternamn P-Ö

Garantivinster


(Bilderna ovan visar garantivinsterna för 2016. De nya för 2020 är ännu inte klara.)


Vart fjärde år får alla medlemmar ett konstverk, utöver den vanliga utlottningen. Det är möjligt genom att en summa pengar avsätts i budgeten varje år. Styrelsen plockar fram fyra konstnärer som får göra provtryck som sedan godkänns för mångfaldigande. Konstverken fördelas utifrån medlemsregistret. Vilket man får framgår av kallelsen till årsmötet.


Garantivinsterna för 2020 kommer att visas upp på denna hemsida - när de är klara - och på årsmötet i februari. Du hämtar sedan ut din garantivinst på Svenskt Konstnärscentrum, Götgatan 11 i Kristianstad. De har öppet måndag-fredag kl 10-17.Äldre garantivinster


Det har blivit över ett antal exemplar av tidigare garantivinster. Du kan köpa dem för 100 kronor styck. Inkomsten går förstås direkt till förstärkning av KKKonsts kassa. Om du är intresserad, kontakta Marco Wojahn, C4 Teknik 044-13 51 33


Ann Makander

Garantivinst 2012

Nina Kerola

Garantivinst 2012

Bill Greitans

Garantivinst 2008

Lars Österlin

Garantivinst 2008

Mia Jarnsjö

Garantivinst 2012

Björg Bendiksen

Garantivinst 2012

Torsten Erasmie

Garantivinst 2008