Hem

För alla konstälskare anställda i Kristianstads kommun

 

Agneta Freccero: Röd hink

KKKonst är en av Sveriges största konstföreningar. Varje år lottar vi ut konstverk för cirka 150 000 kronor till våra medlemmar. Dessutom avsätter vi cirka 40 000 kronor per år till inköp av garantivinster som delas ut till samtliga medlemmar vart fjärde år. På utställningen inför utlottningen har vi ett litet extra lotteri.

 

För att bli medlem i KKKonst måste du vara anställd eller förtroendevald i någon av Kristianstads kommuns förvaltningar, styrelser, nämnder, bolag eller stiftelser.

 

 

 

 

Det går bra att vara fortsatt medlem efter pensioneringen. Årsavgiften är 360 kronor, vilket motsvarar 30 kronor per månad. Kommunen lämnar årligen ett visst bidrag.

 

Föreningens styrelse är en engagerad grupp på tio personer som ser som sin uppgift att göra bra inköp till det stora konstlotteriet som äger rum i februari varje år. Det är en utmaning att årligen hitta ett 80-tal konstverk av hög kvalitet i olika prisklasser, gärna av lokala konstnärer, som både är spännande och kan uppskattas av många.

 



Bent Holstein: Meridia Window