Om

Konst sedan 1980

Ända sedan 1980 har Kristianstads kommun haft en egen konstförening. Vi är för närvarande cirka 750 medlemmar vilket gör oss till en av de största i landet. Det gör också att vi kan köpa in ganska mycket konst varje år.

Styrelsen under 2018 består av

  • Åsa Lundberg, ordförande, pensionär, 0733-64 27 49
  • Michael Dahlman, vice ordförande, pensionär, 0762-75 86 91
  • Lena Rooth-Norén, sekreterare, BUF 0733-13 54 24
  • Gerd Aldén, kassör, C4-gymnasiet 044-13 66 29
  • Marita Johansson, medlemsregistret, stadsbiblioteket 044-13 67 68
  • Anna Kinell, C4-gymnasiet 044-13 52 17
  • Tommy Åkerlund, hemsida och Facebook, kommunledningskontoret 0733-13 64 82
  • Marco Wojahn, inköpsregistret, C4 Teknik, 0733-13 51 33
  • Josefin Wojahn
  • Katarina Olsson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Copyright KKKonst © All Rights Reserved

Alla bilder av konstverk Copyright konstnären / BUS