Om

Konst sedan 1980

Ända sedan 1980 har Kristianstads kommun haft en egen konstförening. Vi är för närvarande cirka 750 medlemmar vilket gör oss till en av de största i landet. Det gör också att vi kan köpa in ganska mycket konst varje år.

Styrelsen under 2017 består av

  • Gunnel Ahlbeck, ordförande, pensionär, 0768-80 29 28
  • Åsa Lundberg, vice ordförande, pensionär, 0733-64 27 49
  • Lena Rooth-Norén, sekreterare, BUF 0733-13 54 24
  • Gerd Aldén, kassör, C4-gymnasiet 044-13 66 29
  • Maj-Lis Persson, medlemsregistret, BUF 044-13 64 18
  • Anna Kinell, inköpsregistret, C4-gymnasiet 044-13 52 17
  • Michael Dahlman, hemsida och Facebook, C4 Teknik 044-13 57 98
  • Marita Johansson, Kultur och Fritid, 044-13 67 68
  • Marco Wojahn, C4 Teknik, 0733-13 51 53
  • Tommy Åkerlund, kommunledningskontoret, 0733-13 64 82

Copyright KKKonst © All Rights Reserved

Alla bilder av konstverk Copyright konstnären / BUS