Medlem
Stephen Lawlor: Trä

Ny medlem? Ändrade uppgifter?

 

Om du endast vill ändra dina uppgifter, fyll i allt och under "Kommentar" dina gamla uppgifter.

För- och efternamn:
Gatu- och postadress:
E-post:
Personnummer:
Förvaltning/nämnd/bolag:
Kommentar:

För ny medlem:

Genom att klicka på "Skicka" ovan medger jag att avgiften på 30 kronor dras varje månad på min lön, och vid ansökan retroaktivt från det årets början. Om jag slutar vid kommunen eller byter adress meddelar jag detta till KKKonst.

 

Från och med 2018 dras istället hela årsavgiften (360 kronor) under mars-april. Detta på grund av de höga bank- och aviseringsavgifter som följt med kommunens avtal med Nordea från 2017. (Förslaget tas upp på årsmötet 2018.)

 

För pensionär eller ledig från jobbet:

Om du är tillfälligt ledig eller slutar din anställning eller ditt uppdrag med pension får du väldigt gärna stanna kvar som medlem. (Om du däremot byter till ett jobb utanför kommunen får du bara vara med kalenderåret ut.)

Du måste som ledig eller pensionär själv betala in årsavgiften på 360 kronor till vårt föreningskonto på Sparbanken 1826, clearingnummer 8313-9 kontonummer 3 435 967-9 eller till vårt bankgiro 5042-7558. Vi är tacksamma om du betalar senast den 1 april så ätt vi kan planera vår budget. Ett annat alternativ är att du lägger in en stående överföring på 30 kronor/månad till föreningens konto.

Glöm inte att ange ditt namn och helst också medlemsummer (om du inte har ett ovanligt namn). Kontakta Maj-Lis Persson om du inte känner till ditt medlemsnummer.

 

Ändrade uppgifter:

KKKonst får inte meddelande om adressändring från kommunen. Vi behöver din aktuella adress för att kunna skicka den skriftliga kallelsen inför årsmötet.

 

Copyright KKKonst © All Rights Reserved

Alla bilder av konstverk Copyright konstnären / BUS