Garantivinster
Jan Åkesson

Jan Åkesson

Foto 30 x 42 cm

Läs mer

Efternamn A-F

Josefin Wedel

Josefin Wedel

Gicléetryck 30x21 cm

Efternamn G-K

Teresa Rooth
Edvard Koinberg

Teresa Rooth

Gicléetryck 30x21 cm

Efternamn L-O

Edvard Koinberg

Till vila - pion i rosa

Foto 30x41 cm

Efternamn P-Ö

Garantivinster 2016

 

Vart fjärde år får alla medlemmar ett konstverk, utöver den vanliga utlottningen. Det är möjligt genom att en summa pengar avsätts i budgeten varje år. Styrelsen plockar fram fyra konstnärer som får göra provtryck som sedan godkänns för mångfaldigande. Varje konstverk trycks i drygt 200 exemplar. Konstverken fördelas utifrån medlemsregistret. Vilket man får framgår av kallelsen till årsmötet. Vill man byta den garantivinst man fått mot en annan får man själv försöka få tag i andra medlemmar som också vill byta.

 

Under 2016 är det ett år för utdelning av garantivinster! De fyra som valts ut visas här ovan. Man kan hämta sin garantivinst från och med den 11 februari 2016 hos Konstnärscentrum på Götgatan 11. Vill man ha den inramad kan man beställa det där, på egen bekostnad. De har öppettider måndag-fredag 10-17.

Gamla garantivinster

 

Det har blivit över ett antal exemplar av tidigare garantivinster. Du kan köpa dem för ett rabatterat pris. Inkomsten går förstås direkt till förstärkning av KKKonsts kassa. Dessa gamla garantivinster finns att beskåda inramade på rådhusets kafé på sjätte våningen. De säljs dock oinramade. Kontakta några av styrelsemedlemmarna som jobbar i rådhuset om du är intresserad:

Maj-Lis Persson, BUF 044-13 64 18

Michael Dahlman, C4 Teknik 044-13 57 98

 

Garantivinster från 2012 säljs för 400 kronor styck, de från 2008 säljs för 200 kronor styck.

Ann Makander

Garantivinst 2012

Nina Kerola

Garantivinst 2012

Bill Greitans

Garantivinst 2008

Lars Österlin

Garantivinst 2008

Mia Jarnsjö

Garantivinst 2012

Björg Bendiksen

Garantivinst 2012

Torsten Erasmie

Garantivinst 2008

Copyright KKKonst © All Rights Reserved

Alla bilder av konstverk Copyright konstnären / BUS