Garantivinster
Jan Åkesson

Jan Åkesson

Foto 30 x 42 cm

Läs mer

Efternamn A-F

Josefin Wedel

Josefin Wedel

Gicléetryck 30x21 cm

Efternamn G-K

Teresa Rooth
Edvard Koinberg

Teresa Rooth

Gicléetryck 30x21 cm

Efternamn L-O

Edvard Koinberg

Till vila - pion i rosa

Foto 30x41 cm

Efternamn P-Ö

Garantivinster 2016


Vart fjärde år får alla medlemmar ett konstverk, utöver den vanliga utlottningen. Det är möjligt genom att en summa pengar avsätts i budgeten varje år. Styrelsen plockar fram fyra konstnärer som får göra provtryck som sedan godkänns för mångfaldigande. Varje konstverk trycks i drygt 200 exemplar. Konstverken fördelas utifrån medlemsregistret. Vilket man får framgår av kallelsen till årsmötet. Vill man byta den garantivinst man fått mot en annan får man själv försöka få tag i andra medlemmar som också vill byta.


Senaste utdelningen av garantivinster var 2016. Näst gång blir alltså år 2020.


Vi säljer ut överblivna garantivinster från 2016 för 200 kronor stycket

Äldre garantivinster


Det har blivit över ett antal exemplar av tidigare garantivinster. Du kan köpa dem för 100 kronor styck. Inkomsten går förstås direkt till förstärkning av KKKonsts kassa. Om du är intresserad, kontakta Marco Wojahn, C4 Teknik 044-13 51 33


Ann Makander

Garantivinst 2012

Nina Kerola

Garantivinst 2012

Bill Greitans

Garantivinst 2008

Lars Österlin

Garantivinst 2008

Mia Jarnsjö

Garantivinst 2012

Björg Bendiksen

Garantivinst 2012

Torsten Erasmie

Garantivinst 2008