Hem

För alla konstälskare anställda i Kristianstads kommun


Agneta Freccero: Röd hink

 

KKKonst är en av Sveriges största konstföreningar. Varje år lottar vi ut konstverk för cirka 200 000 kronor till våra medlemmar. Dessutom avsätter vi årligen 50 000 kronor till inköp av garantivinster som delas ut till samtliga medlemmar vart fjärde år.

 

För att bli medlem i KKKonst måste du vara anställd eller förtroendevald i någon av Kristianstads kommuns förvaltningar, styrelser, nämnder, bolag eller stiftelser.

 

 

 

 

Det går bra att vara fortsatt medlem efter pensioneringen. Årsavgiften är 360 kronor, vilket motsvarar 30 kronor per månad. Kommunen lämnar årligen ett visst bidrag.

 

Föreningens styrelse är en engagerad grupp på tio personer som ser som sin uppgift att göra bra inköp till det stora konstlotteriet som äger rum i februari varje år. Det är en utmaning att årligen hitta nästan 100 konstverk av hög kvalitet i olika prisklasser, gärna av lokala konstnärer, som både är spännande och kan uppskattas av många.

 
Copyright KKKonst © All Rights Reserved

Alla bilder av konstverk Copyright konstnären / BUS